• Amboseli National Park - 3 days/ 2 nights
  • Chyulu Hills - 3 days/ 2 nights
  • Classic Kenya - 5 days/ 4 nights
  • Grandeur of the Wilderness - 7 days/ 6 nights
  • Karibu Kenya - 7 days/ 6 nights
  • Tsavo East National Park - 3 days/ 2 nights
  • Water and Wilderness - 5 days/ 4 nights
  • *

    >>